O mentalizacji

Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Pracownia Psychoterapii HUMANI w Poznaniu zapraszają na drugą w Polsce edycję szkolenia


„Psychoterapia oparta na mentalizacji” (MBT – Mentalization Based Treatment) stopień podstawowy.


Szkolenie skierowane jest do specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego oraz do innych profesjonalistów, którzy zainteresowani są leczeniem zaburzeń osobowości.

Mentalizacja odnosi się do naszej zdolności rozumienia stanów umysłowych – własnych i innych ludzi. Mentalizujemy, gdy próbujemy zrozumieć zachowania nasze i innych w kontekście intencji oraz innych stanów wewnętrznych.

Skupienie się na tej specyficznie ludzkiej umiejętności, traktowanie jej jako narzędzia terapeutycznej interwencji  stanowi podstawę Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT). MBT początkowo rozwijana była w celu pracy z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline (BPD), aktualnie znajduje jednak zastosowanie w szerszym spektrum zaburzeń. Programy szkoleniowe z MBT przygotowują również do prowadzenia terapii pacjentów z antysocjalnym zaburzeniem osobowości, rodzin oraz adolescentów.

MBT został stworzony przez jednego z najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów i badaczy Petera Fonagy’ego i jego współpracowników w Anna Freud Centre w Londynie. Skuteczność tego nurtu została szeroko potwierdzona empirycznie, jest on uznawany obecnie za jeden z najskuteczniejszych w leczeniu głębiej zaburzonych pacjentów.

Szkolenie jest certyfikowane przez Anna Freud Centre w Londynie.


read more

Prowadzący

Anthony Bateman

Jeden z najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów, badaczy i klinicystów. Współtwórca, obok Petera Fonagy, Psychoterapii Opartej na Mentalizacji. Koordynator programów szkoleniowych MBT. Pracuje w Anna Freud National Centre for Children and Families,gościnnie jest profesorem Univeristy College w Londynie, wykłada i szkoli na całym świecie. Był członkiem Krajowego Instytutu Doskonałosci Klinicznej (NICE) w Wielkiej Brytanii, jako ekspert w dziedzinie badań nad zaburzeniami osobowości – obecnie jest przewodniczącym Krajowej Grupy Rozwoju w obszarze zaburzeń odżywiania. W latach 2012-2015 był prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Badań Zaburzeń Osobowości (ESSPD), obecnie aktywnie działa w tej organizacji.

Jest laureatem prestiżowych europejskich i amerykańskich nagród za wybitne osiągniecia w dziedzinie badań nad zaburzeniami osobowości.

Jest autorem i współautorem 14 książek, m.in.: „Psychotherapy for Borderline PersonalityDisorder”;”Mentalization Based Treatment for Personality Disorder” oraz ponad 120 artykułów naukowych.


Henning Jordet

Psycholog i psychoterapeuta, superwizor i trener MBT certyfikowany przez Anna Freud National Centre For Children and Families.
Przez ostatnie lata był szefem departamentu psychologii w obrębie służb psychiatrycznych w Jutlandii, w Danii. Kierował również pracą tamtejszej Kliniki Badań nad Lękiem i Zaburzeniami Osobowości, gdzie intensywnie rozwijał leczenie MBT.
Był również przewodniczącym Duńskiego Instytutu Mentalizacji.

Od ubiegłego roku mieszka w Norwegii, gdzie pracuje w nurcie MBT z pacjentami z zaburzeniami osobowości, głównie ze spektrum borderline.Współpracuje z Anna Freud National Centre For Children and Families w Londynie.

Był już naszym gościem w 2014 i 2015 roku , kiedy przeprowadził pierwsze w Polsce szkolenia wprowadzające do psychoterapii opartej na mentalizacji.


read more

Program

Program szkolenia jest następujący:

 • Dzień pierwszy:

  09.00-10.30 Wprowadzenie do teorii mentalizacji.

  10.45-13.00 Teoretyczne podstawy mentalizacji – teoria przywiązania, neurobiologia i psychologia. Mentalizowanie a zaburzenie osobowości (typu borderline i inne).

  14.00-15.45 Struktura leczenia w MBT. Podstawowe zasady, procesy i postawy terapeuty MBT. Odgrywanie ról: terapeuta-pacjent; dyskusja.

  16.00-17.00 Podstawowe zasady, procesy w MBT. Rola terapeuty w MBT.Podsumowanie. Informacje zwrotne od prowadzącego. Prezentacja video i dyskusja.

 • Dzień drugi:

  09.00-10.30 Podstawowe interwencje terapeutyczne oparte na mentalizacji – „zatrzymaj i badaj”, „zatrzymaj i wróć”, „zatrzymaj na tu i teraz”. Ćwiczenia.

  10.45-13.00 Podstawowe techniki pracy w MBT: klaryfikacja, eksploracja emocji, koncentracja na emocjach. Cz. 1. Odgrywanie ról: pacjent roszczeniowy, podnoszący głos na personel, terapeutę.

  14.00-15.15 Podstawowe techniki pracy w MBT. Część 2. Odgrywanie roli: pacjent chce zmienić terapeutę na innego.

  15.40-17.00 Zdolność do mentalizowania a samookaleczanie. Odgrywanie roli: pacjent zgłasza samookaleczenie.

 • Dzień trzeci:

  09.00-10.45 Znaczenie mentalizacji w relacjach. Mentalizowanie procesu interpersonalnego. Odgrywanie ról.

  11.00-12.00 Wykorzystywanie w pracy terapeutycznej samoobserwacji terapeuty: uczucia terapeuty podczas pracy z pacjentem.

  12.00-13.00 Grupy wprowadzające i grupy pracujące w MBT.

  14.00-15.00 Odgrywanie ról: praca z grupą MBT.

  15.00-16.00 Podsumowanie szkolenia; pytania i dyskusje.

Kurs składa się z części teoretycznej (wykłady, dyskusje) i praktycznej (warsztaty, ćwiczenia praktyczne).

Czas i miejsce szkolenia: 3-5 kwietnia 2017 roku, Poznań, biurowiec Delta, ul. Towarowa 35.


read more

Rejestracja

Na szkoleniu mamy ograniczoną liczbę miejsc, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zapisów potwierdzonych wpłatą. O zniżce decyduje data realizacji przelewu.

Wysokość opłat:

 • do 15 grudnia 2016 – 1720 PLN (450 EUR),
 • do 15 lutego 2017 – 1980 PLN (500 EUR),
 • po 15 lutym 2017 – 2200 PLN (550 EUR).

Uwaga: Członkowie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniu do wysokości 50%.

W celu rejestracji udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail (w tytule maila prosimy wpisać “Szkolenie MBT”) lub faksem na numer 22 617 24 52.

Ponieważ szkolenie MBT skierowane jest do profesjonalistów, prosimy do zgłoszenia dołączyć swoje CV.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w formacie doc (link) oraz w formacie pdf (link).

Opłaty należy wnosić na poniższy numer konta (z dopiskiem “Szkolenie MBT”)

Laboratorium Psychoedukacji
Alior Bank S.A.
35 2490 0005 0000 4600 4443 2004


read more