Prowadzący

Anthony Bateman

Jeden z najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów, badaczy i klinicystów. Współtwórca, obok Petera Fonagy, Psychoterapii Opartej na Mentalizacji. Koordynator programów szkoleniowych MBT. Pracuje w Anna Freud National Centre for Children and Families,gościnnie jest profesorem Univeristy College w Londynie, wykłada i szkoli na całym świecie. Był członkiem Krajowego Instytutu Doskonałosci Klinicznej (NICE) w Wielkiej Brytanii, jako ekspert w dziedzinie badań nad zaburzeniami osobowości – obecnie jest przewodniczącym Krajowej Grupy Rozwoju w obszarze zaburzeń odżywiania. W latach 2012-2015 był prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Badań Zaburzeń Osobowości (ESSPD), obecnie aktywnie działa w tej organizacji.

Jest laureatem prestiżowych europejskich i amerykańskich nagród za wybitne osiągniecia w dziedzinie badań nad zaburzeniami osobowości.

Jest autorem i współautorem 14 książek, m.in.: „Psychotherapy for Borderline PersonalityDisorder”;”Mentalization Based Treatment for Personality Disorder” oraz ponad 120 artykułów naukowych.


Henning Jordet

Psycholog i psychoterapeuta, superwizor i trener MBT certyfikowany przez Anna Freud National Centre For Children and Families.
Przez ostatnie lata był szefem departamentu psychologii w obrębie służb psychiatrycznych w Jutlandii, w Danii. Kierował również pracą tamtejszej Kliniki Badań nad Lękiem i Zaburzeniami Osobowości, gdzie intensywnie rozwijał leczenie MBT.
Był również przewodniczącym Duńskiego Instytutu Mentalizacji.

Od ubiegłego roku mieszka w Norwegii, gdzie pracuje w nurcie MBT z pacjentami z zaburzeniami osobowości, głównie ze spektrum borderline.Współpracuje z Anna Freud National Centre For Children and Families w Londynie.

Był już naszym gościem w 2014 i 2015 roku , kiedy przeprowadził pierwsze w Polsce szkolenia wprowadzające do psychoterapii opartej na mentalizacji.