Rejestracja

Na szkoleniu mamy ograniczoną liczbę miejsc, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zapisów potwierdzonych wpłatą. O zniżce decyduje data realizacji przelewu.

Wysokość opłat:

  • do 15 grudnia 2016 – 1720 PLN (450 EUR),
  • do 15 lutego 2017 – 1980 PLN (500 EUR),
  • po 15 lutym 2017 – 2200 PLN (550 EUR).

Uwaga: Członkowie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniu do wysokości 50%.

W celu rejestracji udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail (w tytule maila prosimy wpisać “Szkolenie MBT”) lub faksem na numer 22 617 24 52.

Ponieważ szkolenie MBT skierowane jest do profesjonalistów, prosimy do zgłoszenia dołączyć swoje CV.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w formacie doc (link) oraz w formacie pdf (link).

Opłaty należy wnosić na poniższy numer konta (z dopiskiem “Szkolenie MBT”)

Laboratorium Psychoedukacji
Alior Bank S.A.
35 2490 0005 0000 4600 4443 2004