Program

Termin szkolenia: 8-10 czerwca 2020 roku.

Miejsce szkolenia: Warszawa, dokładne miejsce zostanie podane później.


Program szkolenia jest następujący:

 • Dzień pierwszy:

  09.00-10.30 Wprowadzenie do teorii mentalizacji.

  10.45-13.00 Teoretyczne podstawy mentalizacji – teoria przywiązania, neurobiologia i psychologia. Mentalizowanie a zaburzenie osobowości (typu borderline i inne).

  14.00-15.45 Struktura leczenia w MBT. Podstawowe zasady, procesy i postawy terapeuty MBT. Odgrywanie ról: terapeuta-pacjent; dyskusja.

  16.00-17.00 Podstawowe zasady, procesy w MBT. Rola terapeuty w MBT.Podsumowanie. Informacje zwrotne od prowadzącego. Prezentacja video i dyskusja.

 • Dzień drugi:

  09.00-10.30 Podstawowe interwencje terapeutyczne oparte na mentalizacji – „zatrzymaj i badaj”, „zatrzymaj i wróć”, „zatrzymaj na tu i teraz”. Ćwiczenia.

  10.45-13.00 Podstawowe techniki pracy w MBT: klaryfikacja, eksploracja emocji, koncentracja na emocjach. Cz. 1. Odgrywanie ról: pacjent roszczeniowy, podnoszący głos na personel, terapeutę.

  14.00-15.15 Podstawowe techniki pracy w MBT. Część 2. Odgrywanie roli: pacjent chce zmienić terapeutę na innego.

  15.40-17.00 Zdolność do mentalizowania a samookaleczanie. Odgrywanie roli: pacjent zgłasza samookaleczenie.

 • Dzień trzeci:

  09.00-10.45 Znaczenie mentalizacji w relacjach. Mentalizowanie procesu interpersonalnego. Odgrywanie ról.

  11.00-12.00 Wykorzystywanie w pracy terapeutycznej samoobserwacji terapeuty: uczucia terapeuty podczas pracy z pacjentem.

  12.00-13.00 Grupy wprowadzające i grupy pracujące w MBT.

  14.00-15.00 Odgrywanie ról: praca z grupą MBT.

  15.00-16.00 Podsumowanie szkolenia; pytania i dyskusje.

Kurs składa się z części teoretycznej (wykłady, dyskusje) i praktycznej (warsztaty, ćwiczenia praktyczne).