O mentalizacji

Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Pracownia Psychoterapii HUMANI w Poznaniu zapraszają na szóstą w Polsce edycję szkolenia

„Psychoterapia oparta na mentalizacji” (MBT – Mentalization Based Treatment) stopień podstawowy.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego oraz do innych profesjonalistów, którzy zainteresowani są leczeniem zaburzeń osobowości.

Mentalizacja odnosi się do naszej zdolności rozumienia stanów umysłowych – własnych i innych ludzi. Mentalizujemy, gdy próbujemy zrozumieć zachowania nasze i innych w kontekście intencji oraz innych stanów wewnętrznych.

Skupienie się na tej specyficznie ludzkiej umiejętności, traktowanie jej jako narzędzia terapeutycznej interwencji  stanowi podstawę Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT). MBT początkowo rozwijana była w celu pracy z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline (BPD), aktualnie znajduje jednak zastosowanie w szerszym spektrum zaburzeń. Programy szkoleniowe z MBT przygotowują również do prowadzenia terapii pacjentów z antysocjalnym zaburzeniem osobowości, rodzin oraz adolescentów.

MBT został stworzony przez jednego z najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów i badaczy: Anna Freud Centre w Londynie. Skuteczność tego nurtu została szeroko potwierdzona empirycznie, jest on uznawany obecnie za jeden z najskuteczniejszych w leczeniu głębiej zaburzonych pacjentów.

Szkolenie jest certyfikowane przez Anna Freud Centre w Londynie.

Szkolenie ma charakter zaawansowany, kandydaci powinni posiadać już doświadczenie i wiedzę w zakresie psychoterapii, a także mieć ukończony staż kliniczny.

Osobom zainteresowanym tym nurtem terapeutycznym polecamy wywiad z Anną Król-Kuczkowską, który może stanowić przystępne wprowadzenie do tego zagadnienia: https://humani.pl/artykuly/mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby/

read more

Prowadzący

Anthony Bateman
 
Jeden z najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów, badaczy i klinicystów. Współtwórca, obok Petera Fonagy’ego, psychoterapii opartej na mentalizacji. Koordynator programów szkoleniowych MBT. Pracuje w Anna Freud National Centre for Children and Families, gościnnie jest profesorem University College w Londynie, wykłada i szkoli na całym świecie. Był członkiem Krajowego Instytutu Doskonałosci Klinicznej (NICE) w Wielkiej Brytanii jako ekspert w dziedzinie badań nad zaburzeniami osobowości. Obecnie jest przewodniczącym Krajowej Grupy Rozwoju w obszarze zaburzeń odżywiania. W latach 2012-2015 był przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Badań Zaburzeń Osobowości (ESSPD), do dziś pozostaje jego aktywnym członkiem.
 
Jest laureatem prestiżowych europejskich i amerykańskich nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań nad zaburzeniami osobowości.
 
Jest autorem i współautorem 14 książek, m.in.: „Psychotherapy for Borderline Personality Disorder”, „Mentalization Based Treatment for Personality Disorder” oraz ponad 120 artykułów naukowych.

Linda Treliving
 
Psychoterapeutka, superwizorka i trenerka MBT certyfikowana przez Anna Freud National Centre For Children and Families. Przez wiele lat kierowała pracą Departamentu Psychoterapii w Królewskim Szpitalu Cornhill w Aberdeen.
 
Jest szefową szkockiej grupy MBT, współtwórczynią programów szkoleniowych i terapeutycznych. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości.
 
read more

Program

Termin szkolenia: 8-10 czerwca 2020 roku.

Miejsce szkolenia: Warszawa, dokładne miejsce zostanie podane później.


Program szkolenia jest następujący:

 • Dzień pierwszy:

  09.00-10.30 Wprowadzenie do teorii mentalizacji.

  10.45-13.00 Teoretyczne podstawy mentalizacji – teoria przywiązania, neurobiologia i psychologia. Mentalizowanie a zaburzenie osobowości (typu borderline i inne).

  14.00-15.45 Struktura leczenia w MBT. Podstawowe zasady, procesy i postawy terapeuty MBT. Odgrywanie ról: terapeuta-pacjent; dyskusja.

  16.00-17.00 Podstawowe zasady, procesy w MBT. Rola terapeuty w MBT.Podsumowanie. Informacje zwrotne od prowadzącego. Prezentacja video i dyskusja.

 • Dzień drugi:

  09.00-10.30 Podstawowe interwencje terapeutyczne oparte na mentalizacji – „zatrzymaj i badaj”, „zatrzymaj i wróć”, „zatrzymaj na tu i teraz”. Ćwiczenia.

  10.45-13.00 Podstawowe techniki pracy w MBT: klaryfikacja, eksploracja emocji, koncentracja na emocjach. Cz. 1. Odgrywanie ról: pacjent roszczeniowy, podnoszący głos na personel, terapeutę.

  14.00-15.15 Podstawowe techniki pracy w MBT. Część 2. Odgrywanie roli: pacjent chce zmienić terapeutę na innego.

  15.40-17.00 Zdolność do mentalizowania a samookaleczanie. Odgrywanie roli: pacjent zgłasza samookaleczenie.

 • Dzień trzeci:

  09.00-10.45 Znaczenie mentalizacji w relacjach. Mentalizowanie procesu interpersonalnego. Odgrywanie ról.

  11.00-12.00 Wykorzystywanie w pracy terapeutycznej samoobserwacji terapeuty: uczucia terapeuty podczas pracy z pacjentem.

  12.00-13.00 Grupy wprowadzające i grupy pracujące w MBT.

  14.00-15.00 Odgrywanie ról: praca z grupą MBT.

  15.00-16.00 Podsumowanie szkolenia; pytania i dyskusje.

Kurs składa się z części teoretycznej (wykłady, dyskusje) i praktycznej (warsztaty, ćwiczenia praktyczne).

read more

Rejestracja

Na szkoleniu mamy ograniczoną liczbę miejsc, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zapisów potwierdzonych wpłatą. O zniżce decyduje data realizacji przelewu. 

Wysokość opłat:

 • I próg cenowy: 2350 zł – obowiązuje do 29.02.2020;
 • II próg cenowy: 2800 zł – obowiązuje od 1.03. do 25.05.2020;
 • III próg cenowy: 3200 zł – obowiązuje od 26.05. 2020 do rozpoczęcia szkolenia.

Uwaga: Członkowie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniu do wysokości 50%.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia wraz z CV zawierającym informacje o dotychczasowym doświadczeniu i ukończonych szkoleniach z zakresu psychoterapii na adres: lps@lps.pl (w tytule maila prosimy zaznaczać “Szkolenie MBT”).

Opłaty należy wnosić na poniższy numer konta (z dopiskiem “Szkolenie MBT”)

Laboratorium Psychoedukacji
15 1140 2004 0000 3802 7868 3999

 

read more