Rejestracja

Na szkoleniu mamy ograniczoną liczbę miejsc, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zapisów potwierdzonych wpłatą. O zniżce decyduje data realizacji przelewu. 

Wysokość opłat:

  • I próg cenowy: 2350 zł – obowiązuje do 29.02.2020;
  • II próg cenowy: 2800 zł – obowiązuje od 1.03. do 25.05.2020;
  • III próg cenowy: 3200 zł – obowiązuje od 26.05. 2020 do rozpoczęcia szkolenia.

Uwaga: Członkowie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniu do wysokości 50%.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia wraz z CV zawierającym informacje o dotychczasowym doświadczeniu i ukończonych szkoleniach z zakresu psychoterapii na adres: lps@lps.pl (w tytule maila prosimy zaznaczać “Szkolenie MBT”).

Opłaty należy wnosić na poniższy numer konta (z dopiskiem “Szkolenie MBT”)

Laboratorium Psychoedukacji
15 1140 2004 0000 3802 7868 3999